KVR_header_ny_II.jpg

Välkommen!

 

Välkommen till Kävlingeåns vattenråd. Här hittar du mycket information om Kävlingeån, vattenrådet och om vattenrådets olika verksamheter.

Vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan 2015!

Sjoestjaernan_stor.jpg

VattenAtlas

- kartbaserad information med koppling till vatten i Kävlingeåns avrinningsområde

Kaevlingeaan_aro.jpg

Senaste uppdateringar:

2016-04-29: Examensarbete om vegetationsetablering i Kävlingeåprojektets våtmarker

2016-02-24: Elfiske i Kävlingeån och Bråån 2015

2016-01-28: LOVA-rapport VattenAtlas

2016-01-28: LOVA-rapport Gäddvåtmarker

2016-01-28: LOVA-rapport Sularpsbäcken

2016-01-27: LOVA-rapport Hjularöd - uppföljning

2015-09-22: Nätprovfiske i Kävlingeån 2015

2015-06-30: Testversion av Kävlingeåns vattenkarta

2016-04-27: Kävlinge Å dag 14 maj

BILDGALLERI FÖR KÄVLINGEÅN

Klingavaelsaan_graevning.JPG Elritsa_lekdraekt_II.JPG Kavlproj_hemsida_teaser.jpg

Intresserad av att anlägga damm?

En av de effektivaste metoderna för att minska läckaget av näringämnen samt gynna växt- och djurliv är att anlägga dammar och våtmarker. Är du intresserad? Klicka på bilden!

Kävlingeåns vattenvårdsprogram

Åtgärder för att minska läckagen av näring-sämnen, öka den biologiska mångfalden samt stärka möjligheterna till rekreation kommer att genomföras fram till 2021.

Kävlingeåprojektet

Projektet som avslutades 2012 är ett av Svergies mest omfattande åtgärdsprogram för att minska läckaget av näringsämnen till havet.

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png